POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NEREGISTROVANÝM POJIŠTĚNCŮM

 

Praktický lékař poskytuje neregistrovaným pojištěncům pouze nutnou a neodkladnou lékařskou péči.
Úhrada za poskytování zdravotní péče neregistrovaným pacientům je ze strany zdravotních
pojišťoven praktickým lékařům přísně omezovaná.

To znamená, že:
- zdravotní pojišťovny hradí pouze nutnou a neodkladnou zdravotní péči, tj. vlastně pouze první ošetření

- na další ošetření nebo kontrolu se musí pacient dostavit již ke svému registrujícímu praktickému lékaři
- limitováno je i předepisování léků a provádění laboratorních vyšetření či doporučování k vyšetření specialisty

- u neregistrovaných pojištěnců není lékaři hrazeno provádění preventivní péče, včetně povinných očkování

Nutnou a neodkladnou zdravotní péči poskytujeme neregistrovaným pojištěnců pouze v rámci ordinační doby
ordinace.

Pojištěnec se před poskytnutím zdravotní péče musí prokázat platným průkazem své zdravotní pojišťovny.
Pojištěncům zdravotních pojišťoven, s nimiž nemáme uzavřenou smlouvu poskytujeme zdravotní péči pouze za přímou úhradu.