POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB REGISTROVANÝM POJIŠTĚNCŮM

Naše zdravotnické zařízení je ordinací rodinného lékaře.
Tzn., že poskytujeme zdravotní péče jak dětem tak i dospělým pacientům

Pozn.:
a/ Registrované děti v naší ordinaci, které dosáhnou 19 let věku, se mohou též přeregistrovat  
    jako dospělí a zůstat ve zdravotní péči naší ordinace.
b/ U zaregistrovaných dospělých zůstává registrace na dobu tzv. „neurčitou“.

Registrace pacienta u praktického lékaře je výhodná proto, že pouze jeho registrující lékař mu může:
- poskytovat preventivní lékařskou péči
- navrhnout lázně a podobnou ozdravnou péči
- dát doporučení k ambulantnímu specialistovi
- pouze na svém registrujícím praktickém lékaři můžete požadovat (pokud je to   
  z hlediska aktuálního zdravotního stavu nutné) o vykonání návštěvy u pacienta

Registrace dětí a dorostu:
Registrační list, kterým se pacient u praktického lékaře registruje, musí podepsat zákonný zástupce pacienta,
jinak je registrace neplatná.

Možnosti a povinnosti pacientů:
- není možná registrace jednoho pacienta u více praktických lékařů

- nutnost hlásit změnu zdravotní pojišťovny svému registrujícímu praktickému lékaři
  okamžitě, kdy změna nastala
- registrujícího praktického lékaře může pacient měnit dle zákona vždy po uplynutí 3 měsíců
- zdravotní pojišťovnu může pacient měnit pouze 1x za rok

Poskytování  nutné a neodkladné péče
Registrující lékař poskytuje nutnou a neodkladnou lékařskou péči svým registrovaným pacientům pouze
v pracovní dny a to v ordinační době, včetně vykonání příp. vyžádané návštěvy u pacienta,
který se vyjímečně z důvodu špatného zdravotního stavu nemůže dostavit do ordinace.

Mimo ordinační dobu v pracovní dny, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu
poskytuje nutnou a neodkladnou péči lékařská služba první pomoci.