POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY

 

V rámci poskytování zdravotních služeb poskytujeme našim  registrovaným pacientům posudkovou péči včetně vystavování lékařských posudků.
Součástí posudkové péče je posuzování

 

a) zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání pro potřeby škol a školských zařízení nebo k tělesné výchově a sportu nebo k jiným činnostemnapř. letní tábory, ozdravné akce  v přírodě, sportovní kurzy

 


b) zdravotní způsobilosti pro potřebu a na žádost správních orgánů nebo jiných orgánů např. řidičské průkazy, zbrojní průkazy

 

c) zdravotní způsobilosti na vyžádání pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta nebo s jejich
souhlasem na vyžádání právnickou osobou,např. komerční pojišťovny

 

d) zdravotní způsobilosti k práci nebo k výkonu služby na základě pracovnělékařské prohlídky; součástí posuzování zdravotní způsobilosti k práci nebo k výkonu služby je zejména posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců

 

e) zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění a pro potřeby úřadu práce,

 

f) zdravotního stavu pacienta pro jiné účely.

 

Ke stažení:

Řidičské průkazy

 

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti
 Prohlášení posuzované osoby.doc (33 kB)

 

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti/stavu – nezletilý
 Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti - nezletilý.docx (15,2 kB)

 

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti/stavu
 Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti.docx (13,6 kB)

 

Zbrojní průkazy


Prohlášení žadatele ke své zdravotní způsobilosti k držení střelné zbraně
 Prohlášení žadatele ke své zdravotní způsobilosti k držení střelné zbraně.docx (15,1 kB)

 

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti

 Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti..docx (13,6 kB)