P R E V E N T I V N Í  P É ČE

 

Výpis z Vyhlášky MZ ČR č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách v ordinaci praktického
lékaře pro děti a dorost a praktického lékaře pro dospělé.

______________________________________________________________________________________________

 

1/  V rámci hrazené zdravotní péče se u pojištěnců provádějí preventivní

     prohlídky a očkování. Účelem preventivních prohlídek je včasné zjištění

     ohrožení nebo poruch zdraví. Preventivní prohlídky provádí registrující lékař.

 

2/ Preventivní prohlídky dětí

    U dětí se provádí preventivní prohlídka:

            a/ v prvém roce  života:

 • zpravidla do 2 dnů po propuštění z porodnice
 • ve 14 dnech věku
 • v 6 týdnech věku
 • ve 3 měsících věku
 • ve 4 až 5 měsících věku
 • v 6 měsících věku
 • v 8 měsících věku
 • v 10 až 11 měsících věku
 • ve 12 měsících věku

            b/ v 18 měsících věku,

            c/ ve třech letech a dále vždy jedenkrát za dva roky.

 

3/ Preventivní prohlídky dospělých

    Všeobecná preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za 2 roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední všeobecné preventivní prohlídky.

Kromě obsahu všeobecné preventivní prohlídky se provádí:

a/ Laboratorní vyšetření cholesterolu a triacylglycerolů – při první preventivní prohlídce po ukončení péče u praktického lékaře pro děti a dorost a dále pak ve 30, 40, 50 a 60 letech věku

b/ Laboratorní vyšetření glykemie - při první preventivní prohlídce po ukončení péče u praktického lékaře pro děti a dorost a od 40 let věku ve dvouletých intervalech od posledního vyšetření

c/ Vyšetření EKG – ve 40 letech věku a dále pak ve čtyřletých intervalech

d/ Stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku

e/ u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek mamografického vyšetření  z  posledních 2 let. Pokud výsledek není k dispozici, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření.

 

4/ Očkování

            1/ Součástí preventivní péče jsou i očkování, která jsou nařízena zákony a

               vyhláškami České republiky a jsou tedy povinná. Tato očkování jsou

               hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

               U povinných očkování se nepožaduje písemný souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce.

 

            2/ Nepovinná očkování:

 • Ostatní očkování, která jsou prováděna na žádost pojištěnců, a jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
 • Ostatní očkování, která jsou prováděna na žádost pojištěnců nebo jejich zákonných zástupců, a nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění  a jsou tedy prováděna za přímou úhradu.

              U nepovinných očkování se požaduje písemný souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce