Současná moderní ordinace praktického lékaře  m u s í  být vybavena diagnostickými přístroji na úrovni nejnovějších poznatků medicíny.

Praktický lékař  m u s í  zajistit včasnou diagnostiku i u život ohrožujícího onemocnění.

Naše ordinace tyto požadavky 100 % splňuje, již nestačí mít pouze EKG a přístroj na vyšetření CRP (přístroj k diagnostice typu akutního zánětu).

 

Naše přístrojové vybavení:


1/ BIOCHEMICKÝ ANALYZÁTOR,       

který umožňuje laboratorní vyšetření v naší ordinaci. Pomáhá nám v určení diagnosy a včasného zahájení léčby.
_______________________________________________________________________________________________________
CRP Test:    - laboratorní vyšetření z kapilární krve, pomáhá při rozlišení bakteriální a virové infekce, tzn. zda nasadit antibiotika    
- Strep Test:  - rychle diagnostikuje streptokokovou infekci, jako jsou angína, spála, záněty nosohltanu, kožní infekce, ...                  
- TOKS Test:   - test skrytého krvácení do stolice – toto vyšetření je součástí národního onkologického programu – vyhledávání časných stádií rakoviny tlustého střeva

2/ PŘÍSTROJ K VYŠETŘENÍ KARDIÁLNÍCH MARKERŮ       

pro diagnostiku srdečněcévních onemocnění                                                          ________________________________________________________________________________________________________________________      

- Test stanovení troponinu T – k vyloučení akutního infarktu myokardu                  
- Test stanovení NT pro BNP -  při podezření na selhávání srdce
- Test stanovení D – dimeru – k vyloučení žilní trombózy a plicní embolie

3/ MOČOVÝ  ANALYZÁTOR

Tento přístroj umožňuje kompletní močovou analýzu k odhalení onemocnění ledvin, metabolických či urologických onemocnění, zánětu močových cest

4/ URICULT  M  INKUBÁTOR

Slouží ke kultivaci a vyšetření typu bakterií způsobujících infekci močových cest a následnou cílenou léčbu

5/ SPIROMETR

Přístroj k funkčnímu vyšetření stavu plic a dýchacích cest.
6/ EKG (ELEKTROKARDIOGRAFIE)
Je základní vyšetřovací metoda elektrické srdeční aktivity, diagnostikuje poruchu srdečního rytmu, ischemii (nedokrvování) srdečního svalu, infarkt myokardu, zvětšení srdce, ...

7/ MĚŘENÍ KOTNÍKOVÉHO TLAKU (ABI indexu)

Tento přístroj měří krevní tlak na horních a dolních končetinách. Časně odhalí ischemickou chorobu dolních končetin (snížení prokrvení) a tak umožní zahájení adekvátní léčby.

8/ HOLTER KREVNÍHO TLAKU

= 24 hodinové monitorování krevního tlaku v domácím prostředí a dle výsledku zahájení nebo úprava léčby vysokého krevního tlaku

9/ PULZNÍ OXIMETRIE

Je rychlá vyšetřovací metoda, která rychle informuje o okysličení krve pacienta. Stavy se snížením okysličení krve provází zejména onemocnění srdce a plic.

10/ GLUKOMETR

Je přístroj k okamžitému měření glykémie (hladiny cukru v krvi) z kapilární krve pacienta

11/ QUA – TEST – HbA1c (glykovaný hemoglobin)

= revoluční přístroj, který měří glykovaný hemoglobin (tzv. dlouhý cukr) po dobu 4 měsíců zpětně a pomáhá tak včasně odhalit diabetes mellitus (cukrovku) a prediabetes (stav předcházející diabetu), účinnost léčby diabetu a včasně nasadit či upravit léčbu diabetu.
12/ OTOSKOP
Přístroj k vyšetření ušního bubínku a zvukovodu