V ordinaci používáme laboratorní přístroj ke stanovení: CRP, Hb, Strep A

Poznámka:

V naší ordinaci se za vyšetření CRP, Hb a Strep A nic nedoplácí – všechny tyto výkony jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění !!!


1/ CRP (C-reaktivní protein)
CRP (C-reaktivní protein) je bílkovina akutní fáze. Syntetizuje se v játrech. Jeho tvorba se rychle zvyšuje v odpovědi na infekci, zánět a tkáňové poškození. Stanovení CRP může mít v klinické péči o pacienty s příznaky infekce značný význam. Hladina CRP v kontextu klinického stavu pacienta může napomoci v diferenciální diagnostice mezi bakteriálními a virovými infekcemi a při racionalizaci antibiotické léčby. Sledováním hladiny CRP lze také získat objektivní informace o odpovědi na léčbu, jelikož hladiny CRP při účinné léčbě rychle klesají. Vyšetřuje se z kapky krve


2/ Hb ( Hemoglobin)
Hemoglobin je červené krevní barvivo. Je uložené v červené krvince, obsahuje železo. Přenáší v krvi kyslík: naváže jej na sebe v plicích, přenese jej do tkání a při cestě zpět do plic sesbírá z tkání oxid uhličitý. Hemoglobin má důležitou roli v metabolickém cyklu železa a obsahuje většinu funkčního železa v těle.
Pokud má pacient anémii ( = chudokrevnost), jeho koncentrace hemoglobinu nebo erytrocytů je nižší než doporučovaná hodnota. Anémie může mít mnoho důvodů, v západním světě je však nejběžnějším z nich nedostatek železa, vedoucí k anémii z nedostatku železa. Je nutné nezapomínat, že anémie je příznak, nikoli onemocnění. Na základě měření koncentrace hemoglobinu lze anémii diagnostikovat, příčinu anémie je však nutné dále vyšetřit. Vyšetřuje se z kapky krve.


3/ Strep A (detekce streptokoků skupiny A )
Strep A je jednoduchý a rychlý test sloužící k detekci streptokoků skupiny A (Streptococcus pyogenes) ve vzorcích výtěrů z krku. Tyto bakterie jsou jedním ze základních průvodců bakteriální faryngitidy (zánětu hltanu ). U pacientů trpících bolestí krku (tzn. akutní faryngitidou) může být nesnasnadné pouze na základě vizuální kontroly odlišit, zda je infekce způsobena streptokoky skupiny A, nebo viry. Strep A je jednoduchý a rychlý diagnostický test, který spolehlivě detekuje streptokoky skupiny A z výtěru z krku. Tento test poskytuje rychlé a přesné výsledky ještě v průběhu návštěvy pacienta u lékaře, na základě kterých lze identifikovat pacienty, kteří budou vyžadovat léčbu antibiotiky. Na displeji přístroje se objeví výsledek testu (pozitivní nebo negativní), čímž se eliminuje nejistota a subjektivní vlivy spojené s vizuálním hodnocením výsledku testu.


V ordinaci používáme EKG SEIVA Praktik
Moderní 12 svodový PC EKG přístroj slouží ke zjišt'ování poruch srdečního rytmu (arytmií), nemoci osrdečníku (perikardu), odhalování strukturálního postižení srdce a k diagnostice akutního infarktu myokardu nebo plicní embolie. EKG pravidelně natáčíme při preventivních a vstupních prohlídkách, předoperačních vyšetřeních, diabetikům a hypertonikům. V akutních případech pomáhá v rámci diferenciální diagnostiky bolestí na hrudi a dušností.