SOUHLASY - NESOUHLASY

s

s poskytnutím zdravotních služeb v ordinaci praktického lékaře pro děti, dorost a dospělé.

___________________________________________________________________________________

1. Poskytování zdravotních služeb dospělým

1.1 Seznam zdravotních služeb, k  jejichž  poskytnutí  je vyžadován  písemný souhlas.
      a/ Všechna nepovinná očkování.

      b/ Propíchnutí ušního boltce.

1.2 Pokud pacient odmítne povinné očkování je nutný písemný nesouhlas s poskytnutím
     zdravotních služeb - povinného očkování.

2. Poskytování zdravotních služeb nezletilým

2.1 Seznam zdravotních služeb, k  jejichž poskytnutí je vyžadován písemný souhlas rodičů.
      a/ Všechna nepovinná očkování.

      b/ Propíchnutí ušního boltce.

2.2 Pokud zákonný zástupce odmítne povinné očkování nezletilého  je nutný písemný nesouhlas
      s poskytnutím zdravotních služeb - povinného očkování.

2.3 U nezletilých (do 18ti let věku) je možná návštěva ordinace pouze v doprovodu zákonného zástupce
      nebo jiné zákonným zástupcem určené osoby (určení
této osoby zákonným zástupcem musí být
      v písemné formě a  lékař má  toto určení
založeno ve zdravotní dokumentaci nezletilého pacienta).

2.4  Nezletilý pacient starší 15ti let může navštěvovat ordinaci bez doprovodu zákonného zástupce
       jedině v případě, že jeho zákonný zástupce podepsal
      
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti  let
       a tento
souhlas má lékař založen ve zdravotní dokumentaci nezletilého pacienta.

 

Ke stažení:

Nezletilí pacienti

Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotním služeb – nepovinné očkování
Souhlas s s poskytnutím zdravotních služeb - nepovinné očkování.pdf (171,4 kB)


Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotním služeb
Souhlas - nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb.pdf (172,7 kB)

 

Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let věku
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 let.docx (14,2 kB)

 

Nesouhlas s poskytnutím zdravotním služeb – povinné očkování
Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb - povinné očkování .docx (14,2 kB)

 

Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách.docx (15,4 kB)

 

Dospělí pacienti

Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotním služeb – nepovinné očkování
Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb - nepovinné očkování..pdf

 

Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotním služeb
Souhlas - nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb.docx (14,1 kB)

 

Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách.docx (15,5 kB)