ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORDINACI


Lékařka:

Praktická lékařka pro děti a dorost
Praktická lékařka pro dospělé

MUDr. Jindřiška Procházková

- atestace z pediatrie
- atestace ze všeobecného lékařství
- držitelka diplomu celoživotního vzdělávání ČLK


Zdravotní sestra:

Všeobecná zdravotní sestra

Klára Klečková


Adresa ordinace: Žižkova 327, 34101 Horažďovice

IČO: 47730200 IČZ: 43183000

Kontakt:
telefon:                     376 512 789
e-mail:                     
jindriska.prochazkova@horazdovice.cz
internetové stránky: www.rodinnylekar-prochazkova.cz


Poskytované služby:
- Léčebná a preventivní péče pro děti a dorost
- Léčebná a preventivní péče pro dospělé


- Posudková činnost
- Pracovně-lékařské prohlídky pro práce v I. kategorii

- Homeopatické poradenství

 


Informace 2020

ČERPÁNÍ  ŘÁDNÉ  DOVOLENÉ

 v pátek 25.9.2020 je ordinace uzavřena

Akutní případy ošetří pouze v ordinaci (bez návštěv v rodině):

1/ děti a dorost –   MUDr. Jan Jehlík, Horažďovice

2/ dospělí -  MUDr. Lenka Hejlíková, Husovo nám. 54, Katovice, tel. 383398201, 

 
 
 

ÚPRAVA ORGANIZACE ORDINACE V DOBĚ VÝSKYTU KORONAVIRU

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR

 

V zájmu ochrany Vás pacientů před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:
1.
Po celou ordinační dobu je čekárna ordinace uzavřena. Pacienti jsou vpouštěni jednotlivě pouze po telefonickém objednání.
Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. 37651789). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.
2.
K vyšetření se dostavte včas, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.
3.
Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem)
4.
Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.
5.
Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.
6.
Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …), pokud to není nezbytně nutné.
7.
Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami.  Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).                                                                  
8.
Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.
9.
Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).
10.
Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.
11.
Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.
12.
Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.
13.
Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky.
14.
Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.
 
 
 

REGISTRUJEME NOVÉ DĚTSKÉ I DOSPĚLÉ PACIENTY

 

 

 


O

 

Pro snadnou orientaci na těchto stránkách použijte Mapa stránek v pravém horním menu