ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORDINACI


Lékařka:

Praktická lékařka pro děti a dorost
Praktická lékařka pro dospělé

MUDr. Jindřiška Procházková

- atestace z pediatrie
- atestace ze všeobecného lékařství
- držitelka diplomu celoživotního vzdělávání ČLK


Zdravotní sestra:

Všeobecná zdravotní sestra

Klára Klečková


Adresa ordinace: Žižkova 327, 34101 Horažďovice

IČO: 47730200 IČZ: 43183000

Kontakt:
telefon:                     376 512 789
e-mail:                     
jindriska.prochazkova@horazdovice.cz
internetové stránky: www.rodinnylekar-prochazkova.cz


Poskytované služby:
- Léčebná a preventivní péče pro děti a dorost
- Léčebná a preventivní péče pro dospělé
- Posudková činnost
- Homeopatické poradenství

 

Informace 20

 

PANDEMIE KORONAVIRU !!!
__________________________________________________________________________________
Vláda ČR není schopna zabezpečit ochranu praktických lékařů v jejich ordinacích nezbytnými ochrannými prostředky. Proto s vědomím vlády ČR na doporučení Sdružení praktických lékařů pro dospělé ČR omezujeme do odvolání provoz naší ordinace:
1/ Ordinační doba:
pondělí – pátek: 8:00 -12:00 hodin
Telefonické konzultace na tel. čísle 376 512 789 – pondělí – pátek: 8.00 – 12:00 hod.
2/ Uzamčení čekárny ordinace
Po celou ordinační dobu bude čekárna ordinace uzavřena. Pacienti, kteří budou ošetřeni v ordinaci, budou vpouštěni pouze jednotlivě po telefonické domluvě. Nesnažte se před vchodem do ordinace přistupovat ke zdravotní sestře a řešit s ní kontaktně vaše požadavky. Všichni pacienti musí mít nasazenou roušku nebo alespoň si chránit ústa uvázanou šálou nebo šátkem. Bez takovéto minimální ochrany nikdo nebude vpuštěn do ordinace.
3/ Pacienti s klinickými příznaky onemocnění konoravirem, onemocněním dýchacích dest a pacienti v karanténě
Pacienti s klinickými příznaky onemocnění konoravirem ( horečka, zvýšená teplota, bolest v krku, hlavy, svalů , kloubů,  kašel, dušnost) a  jinými nemocemi dýchacích cest a pacienti na něž se vztahuje karanténa nemohou být v naší ordinaci ošetřeni, pouze telefonicky konzultováni, neboť nemáme adekvátní ochranné pomůcky a hrozí přenos infekce na zdravotnický personál. Všichni výše uvedená onemocnění budou směřována k ošetření dle platných postupů na KHS a linku 112. Na základě telefonické konzultace těmto pacientům budeme vystavovat e-recepty, e-Neschopenky a ošetřování členů rodiny.
4/ Ostatní opatření
- pacienti s banalitami nebudou ošetřeni
- kontroly chronických pacientů bez akutních potíží se nebudou provádět, veškeré  problémy  
  budeme řešit po telefonu, vystavovat e-recepty bez návštěvy ordinace.
- veškeré preventivní prohlídky, očkování se odkládají
- pracovně-lékařské prohlídky, posudková činnost ( řidičské a zbrojní průkazy, jiné posudky,
  výpisy ze zdravotnické dokumentace atd ) nebudou prováděna
- zastavuje se šetření pro potřeby posudkové služby ČSSZ (invalidní důchody, bezmocnost,
   atd.)
5/ Péče o novorozence a kojence
Péče o novorozence přijíždějící z porodnice, péče o novorozence a kojence bude řešena individuálně po telefonické konzultaci. Prohlídky a ošetření budou prováděny mimo stanovenou ordinační dobu.
6/ Návštěvy pacientů v rodině
Návštěvy pacientů v rodině se neprovádějí, v případě ohrožení života volejte 155.

__________________________________________________________________________________

 Důležitá telefonní čísla ohledně informací onemocnění COVID19:  

Státní zdravotní ústav:   724 810 106 nebo 725 191 367 
Krajská hygienická stanice: 376 370 624 nebo 376 370 611
 
 
 
 
 
 

REGISTRUJEME NOVÉ DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ PACIENTY !
 

 


O

 

Pro snadnou orientaci na těchto stránkách použijte Mapa stránek v pravém horním menu